For tiden er det kurs på mandager kl. 17.30 og 18.45. Før man begynner på fellestreningene, må man ha vært gjennom første del av kurset som består av tre privattimer og en time med et par andre valper. Man skal gjennom seks fellestreninger, og i tillegg er det tilbud om valpelek i Aurskog med jevne mellomrom. Resten av kurset foregår på Mailand videregående skole på Kjenn i Lørenskog. Det er et rullerende system på kurset, så man begynner på fellestreningene så snart man har vært gjennom de første fire timene. Her er er oversikt over hovedtemaene for kveldene (kontaktøvelser og bli trener vi på hver kurskveld):

Valper i lek

  • 19. august: Vent/vær så god. Rutiner i hverdagen.
  • 26. august: Innkalling  Navnet. Stå. 
  • 2. september: Gå pent i bånd og passering. 
  • 9. september: Håndtering. Hilsetrening.
  • 16. september: Innkalling. Sitt og ligg på avstand. 
  • 23. september: Valpelek i Aurskog. Påmelding på sms til 40068881 innen 17. september. 
  • 30. september: HØSTFERIE 

Ved dårlige værforhold (kaldere enn minus 10 grader, kraftig regn, tordenvær o.l.) avlyses kurskvelden av hensyn til valpene. Temaene skyves da en uke frem. I perioder med mange valper på kurs, settes det opp et ekstra parti kl. 17.30.